Heerlen in oude foto's

   Op deze pagina zetten we een kleine selectie van foto's uit het archief van de groep Foto en Video, dit om een
   gevoel van herkenning op te roepen en om ons te herinneren hoeveel er gesloopt is de laatste decennia.
   Ik heb zoveel mogelijk de opname datum aangegeven, helaas zijn die niet altijd 100% zeker; mocht U een
   correctie hierop of op de tekst hebben laat het even weten. Alvast bedankt !

   Deze pagina wordt niet iedere maand vernieuwd, er wordt getracht dit om de paar maanden te doen.
   Mocht een foto al eens op deze pagina te zien zijn geweest, onze excuses hiervoor er wordt niet bijgehouden
   welke al aan de beurt zijn geweest.
   Een tip: om de foto's groter te zien kan bij de Internet Explorer rechts onder op vergroten worden geklikt.

  
   Ik begin deze keer met een aantal foto's van de Ambachtschool (later de LTS) aan het burgemeester
   de Hesselle plein; in dit gebouw was later ook de MTS gevestigd.


 

Deze opname is gemaakt voor de zijvleugels gebouwd zijn, dus voor 1917, in dat jaar werd begonnen met
de bouw van de vleugel aan de zuidkant (bij de Hamerstraat).
Eerst was de vleugel voorzien van een platdak zoals op de volgende foto te zien is.

In 1920 - 1921 is de vleugel voorzien van een mansarde dak zoals de rest van het gebouw.

Hier een foto van het complete dak, opname uit ± 1925.
De Noord vleugel aan de ververstraat is nog niet gebouwd.

Dit is (waarschijnlijk) een ontwerp tekening van het complete gebouw.
De trap voor de Noord gevel is nooit gebouwd. Datum ± 1930.

Deze opname stamt ook uit de jaren 1930, de dakkapel boven de hoofd ingang heeft een stenen omlijsting gekregen. De Noord vleugel is helaas niet te zien, deze werd in 1931 voltooid.

Het gebouw is compleet, in de Noord vleugel (rechts) is de MTS gevestigd.

Nog een opname van het gebouw zoals het vanaf 1931 uitgezien heeft.

01-11-1996 - Het leegstaande gebouw van de LTS is in brand gestoken door een balorige jonge man.
De geplande verbouwing tot appartementen gaat niet door.

Dit is de trieste aanblik na de brand, enkele muren zijn reeds gestut voor de herbouw.

Dit is de Zuidvleugel na de brand, de herbouw is reeds begonnen.
Toen de verbouwing tot appartementen niet doorging, heeft het ABP het gebouw overgenomen en laten
herbouwen tot een dependance voor hun kantoren.

En zo ziet het gebouw nu uit, de mansarde kap is vervangen door een glazen pui, gelukkig is dit gebouw
schitterend gerestaureerd, inclusief het torentje.
Op deze manier is dit karakteristieke gebouw bewaard gebleven voor onze stad; er is al genoeg gesloopt.

Dit is de Zuidvleugel zoals die nu uitziet, de glazen pui is goed zichtbaar maar doet zeker geen afbreuk aan het gebouw.

Op deze laatste opname is de uitbreiding goed zichtbaar, het is een geslaagde combinatie van oud en nieuw.

 

Verder in deze rubriek enkele opnames van winkelpanden etc.

Het Hema gebouw in betere tijden, toen was er nog winkelend publiek in deze hoek van het centrum.
De opname is omstreeks 1960 gemaakt.

 

Vroom en Dreesmann aan de Geleenstraat voor de uitbreiding waarbij het café Zur Stadt Aachen erbij getrokken werd in1929. Datum van de opname ± 1928.

 

Nogmaals Vroom en Dreesmann, nu vanaf de markt gefotografeerd; de uitbreiding is klaar.
De datum van de opname is niet bekend maar zal rond 1940 zijn geweest.

 

Het opschrift van de kaart verteld al waar en welke firma het is. Datum ± 1935.
Voor de jongeren onder ons: Comestibles zijn fijne eetwaren; ook toen wilde men graag gewichtig doen.

 

Ook aan het kerkplein opgenomen, de winkel van de fa A. Schunck, deze opname is gemaakt voor 1934, vanaf 01-06-1935 is hier het glaspaleis geopend voor het publiek.

 

De snoepwinkel van de weduwe Coumans aan het Kerkpleinstraatje; omstreeks 1930 opgenomen.
De ouderen kunnen zich deze winkel ongetwijfeld herinneren.

 

Dit is een opname van later datum, omstreeks 1958, en is gemaakt onderaan de Geleenstraat.
De fa Geijsels & zn is later nog gevestigd geweest op de Geerstraat, ongeveer to ijzerhandel Schreurs.

 

Dit is het Rijwielmagazijn fa Saelmans, een opname die waarschijnlijk voor de oorlog gemaakt is.
Tot deze conclusie ben ik gekomen na het bestuderen van de prijzen: een zinken badkuip voor Fl 7,00 !

 

Dit is de hoek Stationsstraat - Oranje Nassaustraat, links het pand van Patisserie Modern. Hier was later
Elektro Weijden gevestigd. De datum van de opname zal begin jaren 1950 zijn.

 


 

Had U het geweten als het er niet onder stond ? Deze opname is gemaakt voor 1926, want toen betrok juwelier Vaessen het nieuwe pand op de hoek links. Rechts de E.Philips & Co Bank, later is hier de
Middenstandsbank gevestigd geweest. Het nieuwe gebouw van de Middenstandsbank is in de jaren 1970 gebouwd en nu in gebruik als kantoor van het CZ ziekenfonds.

Dit is het pand van juwelier Vaessen zoals het er nu staat, boven in de nok staat het jaartal 1926.

 

Weet U het nog, het pand van Hollenkamp op de hoek van de markt en de Saroleastraat, afgebroken in de jaren 1970 (wie weet de juiste datum) en vervangen door een nieuw pand. Na enige tijd over genomen door parfumerie Douglas. Links nog een muur reclame van juwelier Huijts.
De zalen van Hotel Neerlandia waren nog niet gebouwd, dat dateert de opname rond 1920-1922.
In 1926 wordt Hotel Neerlandia al genoemd in onze firma lijst.

 

Het bekende café Steijns op de hoek Eikenderweg - Esschenderweg. Rechts daarvan lag o.a. Leesbibliotheek van Varik en Electro Aben. Geheel rechts nog juist zichtbaar brandstoffen handel Hennen.

 

Het stationsplein in 1950, de affiche van de film "Morgen is te laat" verraad dat deze opname in Oktober
1950 gemaakt moet zijn. Links de Stationsstraat, rechts naast de Roijal bioscoop de Parallelweg met daar zichtbaar een muur reclame van de Peugeot garage Nefkens. Op de achtergrond gezellenhuis Ons Thuis.
Rechts in de helling staat de bus naar Hoensbroek van de fa Mulder. Door ons kwajongens meestal de "Buldermus" genoemd, dit ipv de Mulderbus :-)

 

De feestelijke opening van het nieuwe pand van de fa Schunck aan de Promenade - Honigmannstraat -
Dautzenbergstraat. De opening was 16-09-1964, dus de opname stamt van kort erna.
Het pand is sinds enige jaren in gebruik door de fa Berden.

 

Deze opname stamt uit September 1962, toen mocht er nog geparkeerd worden op de Promenade.
In het pand van de Hollandia bioscoop is nu WE gevestigd, en in het pand van de Grand Bazar (geopend
01-09-1961) is nu de V&D.

 

Het pand van V&D aan het Raadhuisplein, geheel rechts de HEMA. Op de achtergrond het Europa hotel.
Dit pand verving het pand tussen de Markt en de Geleenstraat en werd geopend in 1958. De juiste datum is me helaas niet bekend, als U kunt helpen GRAAG !

 

De (winkel)flats aan de Raadhuisstraat, deze werden gebouwd in 1954. Op de voorgrond de sportartikelen
winkel van Max Munnich, en op de achtergrond de kantoorboekhandel van van Hooren.

 

Het pand op de hoek Dautzenbergstraat Saroleastraat, hier nog in gebruik als kantoor en drukkerij van het Limburgsch Dagblad, later heel lang in gebruik geweest als de Limburgse Boek en Kunsthandel.
Op het pand rechts staat Coöp. verbruiksvereniging, verder niets over bekend.

 

De bioscoop "Hollandia", welbekend in Heerlen, links er van de sigarenzaak Eduard Dekkers en rechts de
villa van dr Hustinx, de bekende chirurg van het st. Jozef ziekenhuis.

 

Een andere bekende winkel aan de Saroleastraat, de fa C.Jamin. Deze opname is gemaakt rond 1930.
Geheel rechts de latere beheerster mevr Oostwegel die lange jaren de winkel gerund heeft.

 

Hetzelfde pand in 2009, boven de winkel is er nauwelijks iets veranderd.

 

Wie weet dit nog, drukkerij Jongen & Co gelegen op de hoek verlengde Saroleastraat en het Raadhuisplein.
Recht tegenover de ingang van de HEMA. Dit pand is rond 1956 afgebroken voor de bouw van het nieuwe pand van V&D, nu gemeente kantoor. Voor de drukkerij hierin gevestigd werd is er een naalden fabriek in gevestigd geweest, ik dacht me te herinneren van de fa Schmetz.

 

Nogmaals het Stationsplein, de filmtitel op de Roijal bioscoop is Strafbataillon 999 met oa Sonja Zieman, en deze was in November 1960 in omloop.
"Vaqn links naar rechts een stukje van Apotheek Ritzen, dan hotel Centraal, 2 panden van de fa Houben-Vestjes. De andere panden zijn mij niet bekend.

 

Hoek Geerstraat - Stationsstraat.
Dit is het hoofdkantoor van de Limburgse Tramweg Maatschappij, beter bekend als LTM.
Later was de LTM alleen betrokken bij het streek busvervoer.
Nadat het hoofdkantoor verplaatst was naar het busstation bij de Hoppenhof is hierin jongerencentrum de NOR jarenlang gevestigd geweest.

 

Het bedrijf van de fa Verouden & zonen was gevestigd aan de Valkenburgerweg.
De naam van het café is mij helaas niet bekend, de foto zal ± 1930 genomen zijn.

Terug naar de beginpagina

Copyright © 2011 Heemkundevereniging Heerlen Stad. Alle rechten voorbehouden