Een nieuwe publicatie, ditmaal van de werkgroep Foto & Video, het is als het ware een bijproduct van
        het probleem om foto's te dateren. Een mogelijkheid om een foto te dateren is door te kijken naar gebouwen
        die op de foto staan en te weten wanneer gebouwen gebouwd zijn.
        Dit heeft geresulteerd in een kroniek of jaartallen lijst waarin van zoveel mogelijk gebouwen de opening
        datum ondergebracht is.

        Natuurlijk is deze lijst niet compleet, en waarschijnlijk ook niet geheel correct.
       
Dus: Heeft U aanvullingen of correcties laat het weten. 

jaar-mm-dd

Gebeurtenis

1838-04-22

Ingebruikname Hervormde kerk in de Klompstraat

1842-1917

Architect J.Kayser

1848-

Bouw Kerkhof Kapel

1863-

Sloop Huis de Gouden Klok

1868-1934

Archtect J.Stuijt

1874-

Vestiging van P.Schunck in Heerlen vanuit Verviers

1878-

Bouw oude gemeentehuis Heerlen, met spitse toren, architect J.Kayser

1879-06-19

Kloosterkapel Savelbergklooster aan de Gasthuisstraat

1892-1912

Het Mariabad, een waterkuur inrichting volgens de methode van de Duitse Pastoor Kneipp, wordt gesticht op de hoek van de Akerstraat en de Putgraaf.

1894-1913

Burgemeester Charles de Hesselle

1896-04-30

Op 30 april wordt de spoorlijn Sittard-Heerlen-Kerkrade-Herzogenrath feestelijk geopend.

1897-

Sanatorium “op de Berg” nu rusthuis religieuzen; architect  A. van Beers

1899-

De bouw van het sanatorium aan de Gasthuisstraat voltooid.

1899-

Bouw huis Mercurius, beter bekend als Maison Stienstra en het Hamburger buffet, gelegen aan de opgang  naar het Kerkplein en de Bongerd.

1900-

Pand Roland Oostwegel aan de Geleenstraat

1900-

Heerlen telt 6600 inwoners.

1900-

Overlijden Henri Sarolea

1900 ±

Dempen van de laatste stukken stadsgracht en de poel op de Bongerd

1900-1918

Bouw Musschemich

1901

Pastorie aan de Emmastraat gebouwd

1901-1903

Uitbreiding Pancratiuskerk

1902-

Postkantoor Emmaplein

1902-05-02

Elektrische straatverlichting in het centrum

1903-

Aanleg Oranje Nassaustraat.

1904-05-23

Limburgschen Katholiekendag te Heerlen

1904-09-09

St Jozef ziekenhuis aan de Putgraaf ingezegend

1905-

De Bongerd heette toen nog Prins Hendriklaan

1905-1906

Bouw Leenhof 1

1906-

Hoofdkantoor Staatsmijnen aan de vd Maessenstraat (de boerderij), ir D.Knuttel

1906-

De Saroleastraat wordt aangelegd.

1906-1907

Bouw Leenhof 2

1907-

Doorbraak van Kerkplein naar Bongerd / Markt

1907-02-11

Sterfdag mgr Savelberg

1908-

Staatsmijn Emma in bedrijf genomen in Treebeek

1908-06-01

De waterleiding in Heerlen wordt in gebruik genomen door burg de Hesselle

1908-12-17

In gebruik name Kantongerecht aan de Saroleastraat

1909-

Villa Imstenrade is gebouwd

1909-

H.Corneliuskerk Heerlerheide

1910-

Bouw villa fam dr Ed.Hustinx – Nuchelmans;  architect Theophile van Kan

1910-1918

Bouw Beersdal

1911-

Vroedvrouwenschool aan de Akerstraat

1911-

Gemeentelijk administratiekantoor , vanaf 1932 Arbeidsbureau aan de Geleenstraat

1911-01-13

Kerk aan de Sittarderweg ingezegend

1911-10-15

Gebouw RK  Werkliedenbond aan de  Stationsstraat; architect  J.Stuijt

1911-1912

Hoofdgebouw staatsmijn Emma

1911-1922

Bouw van Treebeek

1912-

Het nieuwe gedeelte van het station wordt opgeleverd

1912-

Afbraak Mariabad aan de Akerstraat

1912-

Café Op gen Trepkes geopend

1912-07-12

Elektrisch schakelstation aan de Klompstraat – Groene Boord

1913-

Villa Zomerweelde aan de Valkenburgerweg, nu bank van Lanschot

1913-

Villa Haex Akerstraat , later bewoond door architect Bischeroux

1913-

Tuindorp kolonie Slakken - Hortst - Metten in Hoensbroek

1913-09-15

Heerlen krijgt zijn katholieke jongens-HBS., het Bernardinuscollege.

1913-12-12

Ambachtschool aan Burg de Hesselleplein, nog zonder zijvleugels

1914-

Hoek Schoolstraat-Kruisstraat, atelier woning Leufkens, nu Nic Tummers

1915-

Gezellenhuis Ons Thuis aan de Parallelweg geopend, later Terminus

1915-

Watertoren Heerlerbaan klaar

1915-

Bouw hotel ON aan de Geerstraat - Eikenderweg

1915-

Start bouw Molenberg

1915-

Oprichting openbare werken

1917-

Opening van de R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan het Tempsplein

1918-

Pand apotheek Claessens aan de markt, architect J.Klijnen

1918-

Bouw van het politiebureau aan de Akerstraat. Architect P.Hornix

1918-

Staatsmijn Hendrik in Brunssum in bedrijf

1918-

Dubbel pand Honigmanstraat (dr Tummers)

1918-

Villa Hertzdahl aan de Molenberglaan

1919-

Oude Stadsschouwburg aan de Klompstraat

1919-

Landhuis Notaris Wijnands aan de Caumerbeeklaan (bij de vijver) F.Peutz

1919-

Grand Hotel Wilhelminaplein

1919-

Villa Duijsens

1920

Opening warenhuis V&D aan de Geleenstraat - Markt

1920-

Beambten pension aan de Valkenburgerweg,, arch D.Roosenburg ,nu Douvenrade

1920-

Vroedvrouwenschool aan de Zandweg

1920-

Patronaat Sittarderweg

1920-

In het Aambos verrijst het Paviljoen, café-restaurant met dansvloer.

1920-

Afbraak Schoutenhuis aan de Geleenstraat

1920-05-13

Inwijding van het grote kruis op het Wilhelminaplein door Deken J.A. Brewers

1921

Villa Francisca aan de Franciscusweg

1921-

Badhuis aan het Tempsplein

1921-

Broederhuis Molenberg

1921-

Zwembad Terworm

1921-

Linker zijvleugel Ambachtschool

1922-

Aan het Bekkerveld verrijst het gebouw van de Mijnschool, de latere HTS

1922-07-01

Opening tramlijn tot aan de Staatsmijn Emma

1922-12

Broederschool Molenberg klaar

1922-12-04

Begin van de MTS in een vleugel van de Ambachtschool aan de Ververstraat

1923-

Kapel van de Vroedvrouwenschool

1923-

Oprichting Gemeentelijke vervoersdienst

1923-02-06

Consecratie van de kapel van het st Jozef ziekenhuis aan de Putgraaf

1923-11-01

Inzegening kerk Laanderstraat;  st Franciscus van assisie

1924-10-19

Heilig Hartbeeld in Tempsplein, beeld van Toon Dupuis, sokkel van D.Roosenburg

1924-12-15

Opening voetgangersbrug aan de overweg.

1925-

Stads schouwburg aan de Klompstraat

1925-08-14

Opening tramverbinding Heerlen - Kerkrade

1926-

Staatsmijn Maurits in Geleen - Lutterade

1926-

Juwelier Vaessen betrekt het nieuwe pand op de hoek van de Markt en de Oranje Nassau straat

1926-05-16

Burgemeester  M.van Grunsven aanvaardt zijn ambt

1926-1962

Burgemeester M. van Grunsven

1927-

Kerk H.H van Jezus Schandelen aan de Meezenbroekerweg

1927-

St Jozefkerk Heerlerbaan

1927-08-15

Inzegening kerk Molenberg

1927-10-27

Opening Tramlijn Heerlen Sittard

1928-03-31

Opening Grand Hotel, later Golden Tulip hotel

1928-08-28

Tijdens een vliegdemonstratie in de omgeving van de bruinkoolgroeve stortte een tweedekker - de D 572 – neer in het publiek. Er waren tientallen doden en gewonden.

1929

Pand Oostwegel en Zur Stadt Aachen verbouwd tot V&D

1929-

Kweekschool aan het Bekkerveld

1929-

Bouw pand V&D aan de Markt

1929-01-03

Opening slachthuis aan de Holleweg  Molenberg

1929-05-06

Rechter zijvlegel Ambachtschool in gebruik genomen

1930-

De gevel van de ambachtschool is doorgetrokken tot de dakkapel

1931-

Hoofdgebouw ON mijnen (groen gebouw) gebouwd; architect D.Roosenburg

1931-

Huis  Op de Linde, kantoor en woonhuis van F.Peutz

1931-11-01

Inzegening kapel Bernardinus college

1932-

Sloop Hervormde kerk in de Klompstraat

1932-10-23

Inwijding Protestante kerk aan Tempsplein, ontwerp Stuivinga en van den Vooren

1933-

Doorbraak Dautzenbergstraat van Wilhelminaplein naar Oranje Nassaustraat

1933-

Hotel Beckers aan de Willemstraat

1933-10-20

Retraitehuis op de Molenberg, architect Frits Peutz

1934

Ingebruikname st Claracollege (nu Arcus) Gasthuisstraat. Architect:  Seelen

1935-

Koningin Emma kinderhuis Kouvenderstraat Hoensbroek, architect W.Ingersen

1935-

Postkantoor aan de Honigmanstraat

1935-

Kapel zusters “op de Berg”

1935-06-01

Glaspaleis fa Schunck, architect F. Peutz

1935-10-27

Opening Sportfondsenbad aan de Valkenburgerweg

1936-

St.Gerardus Majellakerk Heksenberg, architect Boosten

1936-

In gebruik name synagoge aan de Stationsstraat

1936-

Klooster Carmelitessen aan de Putgraaf

1937-03-01

De Lange Jan - hoogte 134 m – is klaar

1938-01-28

Opening Royal bioscoop

1939-

Pand Kneepkens in de verlengde Saroleastraat, van F.Peutz

1939-

Pand Wijnhandel Tissen, nu een modezaak

1939-

Doorbraak verlenge Saroleastraat

1939-

Honderd jarig jubileum Nederlandse Spoorwegen

1939 -

Uitbreiding hoofdkantoor Staatsmijnen  (betonnen vleugel)

1939-01-27

Start van de bouw van het gemeentehuis

1940-

AMF gebouw aan de Akerstraat

1940-04-12

Opening Hema en Castellum aan het Raadhuisplein; architect  D.Brouwer

1940-05-10

Inval Duitse troepen

1941

Hotel Cloot wordt V&D

1941-

Brandweerkazerne Akerstraat

1941-

Ontdekking van de resten van een Romeinsbadhuis aan de Coriovallumstraat

1943-12-18

Het Volkshuis, het voormalige Hotel De Kroon, wordt door brandbommen grotendeels vernield.

1944-09-17

Voor hun overhaast vertrek steken de Duitsers het  stationsgebouw in brand.

1944-09-17

Heerlen wordt bevrijd, de Amerikanen komen vanaf Ubachsberg  via Imstenrade richting Bekkerveld

1944-12-31

In de nieuwjaarsnacht valt een bom op het kerkplein

1948-04-27

Officiële opening van het gemeentehuis door prinses Juliana

1948-07-04

Eerste paal geslagen van de witte flats aan de Spoorsingel

1949

Bouw magazijn V&D aan de Klompstraat

1950-

Bouw melkfabriek aan de Eurenderweg

1950-05-14

Tramlijn Heerlen Kerkrade opgeheven

1952-05

Onthulling van de hoekfontein in het hoofdkantoor van DSM  (de boerderij)

1952-05-11/12

50 jarig jubileum Staatsmijnen, grote tentoonstelling in het Loon

1954-

De Lange lies is klaar – 154 m hoog; hoogste schoorsteen van Europa

1954-

Winkelflats aan de Raadhuisstraat

1954-06-07

Inhuldiging monument dr Poels op het Emmaplein; nu in Welten

1955-

Bol gashouders Meezenbroek

1955-

Afbraak dienstwoning van de NS aan de Stationsstraat

1955-

Afbraak Hotel de Kroon, het latere Volkshuis

1956-

Afbraak st Jozefkerk Heerlerbaan

1956-

Afbraak drukkerij Jongen aan het Raadhuisplein

1956-08-17

Opening voetgangerstunnel bij de overweg  Stationsstraat - Willemstraat

1957-02-23

Opening hoofdkantoor LTM aan de Kempkensweg

1957-12-25

Ingebruikname nieuwe st Jozefkerk Heerlerbaan

1958-

Opening V&D aan het Raadhuisplein

1958-

Gedachtenis (Vredes) kapel Akerstraat

1958-09-08

Opening beddenhuis st Jozef ziekenhuis; nu  streekschool voor B.B.O

1959-

Afbraak van “villa In het Veld” tbv uitbreiding st Bernardinus college

1960-

Begin afbraak panden tbv de Promenade

1960-

Bouw H.Geestkerk in Meezenbroek

1961-

Het nieuwe viaduct aan de Klompstraat- Groene boord – Schandelerboord klaar

1961-

Start aanleg Promenade 1 van Saroleastraat tot Honigmanstraat

1961-05-05

Opening Hollandia theater aan Promenade 1

1961-09-01

Opening Grand Bazar

1961-11-18

Opening Stadsschouwburg, ontwerp F.Peutz

1961-12-24

Opening Vredeskapel Akerstraat

1962-01-16

Burgemeester Mr Dr Charles J.M.A. van Rooy aanvaardt zijn ambt

1964-

Glazen uitbouw aan het oude station, nieuwe toegang tot station.

1964-01-15

Burgemeester F.J.W.Gijzels wordt benoemd

1964-03

Start van de bouw de Weverziekenhuis

1964-06

Aanleg Euterpelaan

1964-07-18

Ingebruikname watertoren Vrieheide

1964-09-16

Opening fa Schunck aan de Promenade 1, nu Berden

1964-12-12

Onthulling Coriovallumzuil op het kruispunt van Romeinse wegen

1964-12-17

Brand in magazijn V&D aan de Klompstraat (nacht van 17 op 18 December)

1965-08-24

Opening Brandweerkazerne aan de Burg Gijzelslaan door min J Smallenbroek

1967-

Hotel Cloot afgebroken

1968-

Amrobank hoek Promenade – Geerstraat geopend

1968-

Afbraak panden achter het Glaspaleis, inclusief huis Canter

1968-02-02

Ingebruikname de Weverziekehuis

1968-06-14

De Wever ziekenhuis in Welten geopend door Prinses Beatrix

1969-

Naams verandering van Staatsmijnen in DSM

1969-03-22

Promenade 1 geopend door Burgemeester F.J.W.Gijzels

1969-05-02

Opening Rabobank aan de Promenade door Burgemeester F.J.W.Gijzels

1969-06-07

Opening “de NOR”aan de Geerstraat

1969-09-13

St.Pancratiuskerk na renovatie weer in gebruik genomen

1969-10-06

Begin werkzaamheden aanleg autoweg Heerlen - Maastricht

1969-11-03

Start van de sloop st Jozef ziekenhuis

1970-03-23

Opening scholengemeenschap Wachtendonk aan de Kasteellaan

1970-04-10

Officiële ingebruikname belasting kantoor aan de Groene Boord

1970-06-05

Start computercentrum aan de Schinkelstraat

1970-06-08

Start werkzaamheden voetgangerstunnel Geerstraat

1970-08-14

Officiële opening parkeergarage burg van Grunsvenplein door mr Ch.van Rooy

1970-08-25

Begin historische reconstructie van de oude walmuur noordzijde kerkplein

1971-01

Het in 1920 gebouwde paviljoen in het Aambos wordt afgebroken.

1971-01-29

Opening bibliotheek in de Morenhoek passage door wethouder ir J.C.Schlosser

1971-03-15

Aanvang sloop voormalig belasting kantoor aan de Akerstraat

1971-04-20

Opening Hoofdkantoor Boerenleenbank aan de Promenade  door Burgemeester F.J.W.Gijzels

1971-05-01

Ingebruikname algemene begraafplaats Imstenrade

1971-06-04

Opening VVV kantoor aan de Parallelweg

1971-07-26

Start afbraak Christus Koning kerk Nieuw Einde

1971-09-04

Opening vernieuwde Kerkplein  door Burgemeester F.J.W.Gijzels

1971-09-04

Onthulling beeld “der Koehp van Hehle” van Vera Tummers-van Hasselt

1971-09-04

Officiële opening voetgangerstunnel aan de Geerstraat

1971-11-04

Officiële opening hoofdkantoor Spaarbank st Pancratius aan de Geerstraat door Burgemeester F.J.W.Gijzels

1972-03-27

Aanvang sloop Co-op (ODB) gebouwen aan de Parallelweg

1972-05-01

Opening nieuwe brug in de Pijnsweg over de verbrede Welterlaan

1972-06-19

Opening bank de Paris et Pays-Bas aan de Apollolaan 10

1972-06-30

Opening van het dienstencentrum voor ouderen het Markieshuis aan het Markiespleintje in het Eikenderveld

1972-07-03

Start sloop van de oude Stadsschouwburg aan de Klompstraat

1972-09-15

Officiele opening AZM kantoor Akerstraat  (toeter gebouw); architect Laurens Bisscheroux

1972-10-13

Opening LEAO school st Andreas,  aan de Heldenvierlaan

1972-10-19

Opening speelautomaten hal aan de Gasthuisstraat

1973-08-25

Opening bejaarden centrum Douvenrade

1974-12-31

Sluiting van de Oranje Nassau I, de laatste kolenmijn in Limburg

1975-

Fonteinen in onderdoorgang op Promenade 2

1975-09

Pand café Piet Cranen, eerder Zink totaal afgebrand. Niet meer opgebouwd

1976-

De watertoren aan de Heerlerbaan wordt ingekort

1976-02

Afbraak Hotel Terminus tbv doorbraak Looierstraat

1976-03

Afbraak oude Politiebureau aan de Akerstraat

1976-04

Afbraak Kantongerecht aan de Saroleastraat

1976-08-16

De Lange Lies, de hoogste van de twee schoorstenen van de ON I, (155 m) wordt ten val gebracht

1976-08-21

De lange Jan wordt omgeschoten en valt de verkeerde kant op.

1976-09-03

Onthulling beeld van de Mijnwerker bij het gemeentehuis aan de Geleenstraat, beeldhouwer  Frans Gast

1977-08-05

Start bouw Thermenmuseum

1978-04-14

LTM –EBAD- IAO fuseren tot VSL

1978-10-31

Onthulling beeldje mevr Lempers (Road Truud) door weth. J.C Schlösser

1979-02

Sluiting slachthuis aan de Holleweg

1981

Afbraak panden aan Wilhelminaplein – Klompstraat tbv de Klomp

1981-01

Sluiting melkfabriek “de Mijnstreek”

1981-06

Afbraak van de Rijwielbeurs, café Slangen (Chritje Dols) en de Wolbaal aan de Klompstraat tbv  winkelcentrum  “de Klomp”                                                                                                                                   

1984

Sloop Arbeidsbureau aan de Geleenstraat

1985 –najaar

Sloop van “de boerderij” het oude hoofdkantoor van DSM

1985-07-01

Nieuwbouw DSM hoofdkantoor in het Overloon

1985-09

Sluiting Zwembad Terworm

1985-10

Sloop oude station

1985-10-12

Opening nieuwe station door burgemeester Reijnen

1985-10-18

Sloop van de toren van het oude station

1986-02-18

Verbouwing villa Coriovallum in appartementen

1986-03-18

De keermuur van het kerkplein wordt afgebroken en wordt weer bebouwd

1986-04

Omlegging spoorweg overgang Willemstraat

1986-05-24

Opening parkeergarage aan de Uilestraat

1987-01

Sloop  “toetergebouw AZM” aan de Akerstraat

1987-07

Renovatie st Pancratiuskerk , toren in de steigers

1988-02-01

Opening Middelbare Horecaschool aan de Klompstraat

1988-05-19

Opening winkelcentrum de Klomp

1988-08-17

Sloop muur rond kerkplein om Horecacentrum te bouwen (Fellini)

1988-11-07

Start van de sloop  van de flats in de Marconistraat in Hoensbroek

1988-11-15

Start 2e fase restauratie Pancratiuskerk

1991-04-29

Ijzerhandel Gebr.Schmitz sluit na 179 jaar. Opgericht in 1812

1993-

Nieuwbouw Apotheek Ritzen aan het stationsplein

1993-

Sluiting voetgangers tunnel  bij de overweg  Stationsstraat - Willemstraat

1993-09-

Afbraak Vossekuilflats Molenberg

1993-09-18

Sloop Vossekuilflats

1994-

Renovatie Hoofkantoor ON Mijnen nu CBS

1995-

De vroedvrouwenschool verhuist naar Kerkrade

1995-07-25

Sloop van gebouw “de Nor”aan de Geerstraat - Stationsstraat

1996-

Sloop Sportfondsenbad aan de Valkenburgerweg

1996-01-29

Begin bouw Corio-Center

1996-02-22

Sloop overkapping busstation

1996-11-1

Brand LTS aan het Burg de Hesselleplein

1998-02

Opening Grand café Oppidom

1998-02-26

Opening Corio-Center

1999-

Herbouw Ambachtschool, nu ABP

2003-

Renovatie Glaspaleis 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 Copyright © 2011 Heemkundevereniging Heerlen stad. Alle rechten voorbehouden.

 Terug naar de Publicatiespagina                  

 Terug naar de Beginpagina